Archiv

Archiv

Titulní strana » Archiv

1   - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - 12 123 3

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023

Datum: 05.08.2020 Vyvěšeno: 05.08.2020 Sejmuto: 27.08.2020 Archiv

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023 pdf


Aktualizace BPEJ v k.ú. Martiněves u Libochovic

Datum: 03.08.2020 Vyvěšeno: 03.08.2020 Sejmuto: 24.08.2020 Archiv

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky v rámci aktualizace BPEJ v k.ú. Martiiněves u Libochovic pdf


Zastupitelstvo Ústeckého kraje - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Datum: 29.07.2020 Vyvěšeno: 29.07.2020 Sejmuto: 12.08.2020 Archiv

2. aktualizace Zásad územního rozvoje ÚK pdf


Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje

Datum: 24.07.2020 Vyvěšeno: 24.07.2020 Sejmuto: 09.09.2020 Archiv

Mimořádné opatření č. 1 pdf


Exekutorský úřad Litoměřice, soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

Datum: 17.07.2020 Vyvěšeno: 17.07.2020 Sejmuto: 09.09.2020 Archiv

Usnesení o nařízení dražebního jednání pdf


Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Charvatce u Martiněvsi

Datum: 15.07.2020 Vyvěšeno: 15.07.2020 Sejmuto: 29.07.2020 Archiv

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků pdf


Datum: 22.06.2020 Sejmuto: 20.07.2020 Archiv

SONO, Želechovice 48, Čížkovice - Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Datum: 05.06.2020 Vyvěšeno: 05.06.2020 Sejmuto: 23.06.2020 Archiv

Návrh Závěrečného účtu za rok 2019 pdf

SONO Rozvaha pdf

SONO Výkaz zisku a ztráty pdf

SONO Příloha pdf

SONO Zpráva auditora pdf


1   - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - 12 123 3

416 866 044, 733 196 232

Obec Martiněves - okres Litoměřice