Archiv

Archiv

Titulní strana » Archiv

1   - 7 8 9   - 10 7 9

Mateřská škola Martiněves p.o.

Datum: 19.02.2020 Vyvěšeno: 29.03.2019 Sejmuto: 08.04.2020 Archiv

kritéria pro přijímání děti k předškolnímu vzdělávání v MŠ pdf

výsledky přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 pdf


Závěrečný účet obce Martiněves za rok 2018

Datum: 19.02.2020 Vyvěšeno: 03.07.2019 Sejmuto: 27.05.2020 Archiv

závěrečný účet obce Martiněves za rok 2018 pdf

výkaz Fin2-12M pdf

rozvaha pdf

výkaz zisku a ztráty pdf

příloha pdf

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pdf


Spolek na ochranu zvířat Litoměřicko


Výběrové řízení Otevřený přístřešek pro motorová vozidla a stroje

Datum: 06.02.2020 Vyvěšeno: 06.02.2020 Sejmuto: 22.02.2020 Archiv

základy, prvky rámu, detaily pdf

čelní pohled pdf

dokumentace objektů a technických a technologických zařízení pdf

slepý rozpočet xlsx

výzva k povádní cenové nabídky pdf


Výběrové řízení Předváděcí traktor

Datum: 06.02.2020 Vyvěšeno: 06.02.2020 Sejmuto: 21.02.2020 Archiv

výzva k podání cenové nabídky předváděcí traktor pdf


Rozpočtová změna č. 11/2019

Datum: 21.01.2020 Vyvěšeno: 21.01.2020 Sejmuto: 10.02.2020 Archiv

rozpočtová změna č. 11/2019 pdf


Záměr o prodeji pozemku p.č. 1307/9 v k.ú. Charvatce u Martiněvsi

Datum: 20.12.2019 Vyvěšeno: 20.12.2019 Sejmuto: 07.01.2020 Archiv

záměr o prodeji pozemku p.č. 1307/9 v k.ú. Charvatce u Martiněvsi pdf


1   - 7 8 9   - 10 7 9

416 866 044, 733 196 232

Obec Martiněves - okres Litoměřice