Archiv

Archiv

Titulní strana » Archiv

1   - 8 9 10 11   - 33 8 10

Exekutorský úřad Klatovy, JUDr. Dalimil Mika LL.M., soudní exekutor

Datum: 17.05.2021 Vyvěšeno: 17.05.2021 Sejmuto: 28.07.2021 Archiv


Oznámení o rozšíření obvodu pozemkových úprav v k.ú. Charvatce o navazující část k.ú. Mšené-lázně

Datum: 17.05.2021 Vyvěšeno: 12.05.2021 Sejmuto: 26.05.2021 Archiv


Obec Martiněves - termíny vývozů popelnic pro letní období 2021

Datum: 03.05.2021 Vyvěšeno: 03.05.2021 Sejmuto: 30.09.2021 Archiv


Obec Martiněves - rozpočtové opatření č. 4/2021

Datum: 29.04.2021 Vyvěšeno: 29.04.2021 Sejmuto: 03.01.2022 Archiv


Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice, Velká Krajská 44/1

Datum: 28.04.2021 Vyvěšeno: 28.04.2021 Sejmuto: 12.05.2021 Archiv


MŠ Martiněves p.o. - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 - 2023

Datum: 28.04.2021 Vyvěšeno: 28.04.2021 Sejmuto: 26.05.2021 Archiv


Finanční úřad pro Ústecký kraj

Datum: 22.04.2021 Vyvěšeno: 22.04.2021 Sejmuto: 26.05.2021 Archiv


SVS a.s. - Zveřejnění informací dle ust. § 36, odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Datum: 22.04.2021 Vyvěšeno: 22.04.2021 Sejmuto: 22.05.2021 Archiv


Obec Martiněves - rozpočtové opatření č. 3/2021

Datum: 19.04.2021 Vyvěšeno: 19.04.2021 Sejmuto: 03.01.2022 Archiv


1   - 8 9 10 11   - 33 8 10

416 866 044, 733 196 232

Obec Martiněves - okres Litoměřice