VOLBY

VOLBY

VOLBY 2023

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky 2023      

Volba prezidenta republiky se koná na území České republiky
v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.  

Případné druhé kolo volby prezidenta se na území České republiky
uskuteční v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.    

Voličem je občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let; ve druhém kole pak i občan ČR,
který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let, a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.


Hlasování na voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.  

Více o voličském průkazu naleznete zde.

Lednové prezidentské volby se uskuteční i pro voliče s onemocněním covid-19!  
V souladu s ustanovením § 8 odst. 3 zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 budou zřízena v rámci prezidentských voleb na území Ústeckého kraje volební stanoviště tzv. „drive-in“. V okrese Litoměřice bude volební stanoviště v prostorách Zahrady Čech. Veškeré informace týkající se covidových voleb budou zveřejněny na webových stránkách kraje v sekci volby Volby: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)    

Výsledky I. kola volby prezidenta republiky naleznete na www.volby.cz .


Volby 2022 - výsledky

Výsledky voleb - nové zastupitelstvo obce Nově zvolení členové zastupitelstva obce Martiněves.
Kompletní výsledky voleb naleznete zde


    Volby do obecních zastupitelstev konané ve dnech 23. a 24. 9. 2022

    Datum: 30.05.2022 Vyvěšeno: 30.05.2022 VOLBY


    416 866 044, 733 196 232

    Obec Martiněves - okres Litoměřice