TJ Sokol

TJ Sokol

Titulní strana » TJ Sokol

Datum: 20.02.2020 TJ Sokol

Noční výprava za poustevníkem Vodičkou a tajemstvím Martiněvse

Milí přátelé, spoluobčané, rodiče, známí.
Máme za sebou další z mnoha dětských akcí. V sobotu 2. října jsme se pokusili poodhalit tajemství Martiněvse. Byla to již třetí noční výprava s cílem přinést Poustevníkovi dar v podobě vzácné vody, aby nám nevysychaly prameny. Každému, kdo vodu Poustevníkovi donesl, se onen záhadný muž odměnil pootevřením své truhly s pokladem. Během putování děti plnily zajímavé úkoly a nacházely svítící písmenka, ze kterých měly složit jméno patrona Martiněvse. To pak na konci trasy vyslovily před Poustevníkem a odevzdaly mu vodu, kterou musely během cesty bedlivě opatrovat. Dětí se sešlo opravdu mnoho - bezmála 70, což je pro nás ta největší odměna. Pro každého, kdo si trasu prošel, bylo zase největší odměnou setkání s Poustevníkem a jeho strážci. Na konci děti čekala truhla s pokladem, ze kterého si každý kousek odnesl. Celá akce měla krásné kouzlo. Někdo se i trochu bál, ale cílem nebylo děti strašit, ale smysluplně vyplnit jejich volný čas a seznámit je s něčím novým. Děti chodily po trase ve skupinách. Ty nejmenší samozřejmě doprovázeli rodiče. Každý dětský účastník dostal zdarma vuřt na opečení, limonádu, čaj a oplatku. Organizace je vždy náročná, ale pokud se nám podaří vykouzlit úsměv na dětských tvářích – veškeré trampoty, nechť jsou zapomenuty a těšíme se na další společné akce.
Veliké poděkování patří všem lidičkám, kteří se na organizaci a hladkém průběhu podíleli. Děkuji panu starostovi Tydlitátovi, celému obecnímu úřadu v Martiněvsi a jeho zaměstnancům za finanční i organizační pomoc a podporu, jelikož bez takové podpory by nebylo možné tak krásné akce uskutečňovat. S panem starostou Tydlitátem a s OÚ Martiněves spolupracujeme již čtyři roky, a vždy jsme se setkali se vstřícností a pochopením při konání veškerých akcí, o kterých jste pravidelně informováni na stránkách OÚ Martiněves a v sekci TJ Sokol Martiněves. Děkuji všem, kteří se pravidelně a ochotně postaví na určená stanoviště, pomáhají s organizací i přípravou, členům TJ Sokol, přátelům. Zkrátka lidem, kteří nelitují svého osobního času, který věnují dětem a jejich radosti.

Zdeňka Richtrová
TJ Sokol Martiněves


    416 866 044, 733 196 232

    Obec Martiněves - okres Litoměřice