Úřední deska

Úřední deska

Titulní strana » Úřad obce » Úřední deska

1   - 2 3   - 4 106 2

Exekutorský úřad Klatovy, JUDr. Dalimil Mika LL.M., soudní exekutor

Datum: 17.05.2021 Vyvěšeno: 17.05.2021 Sejmuto: 28.07.2021 Úřední deska


Oznámení o rozšíření obvodu pozemkových úprav v k.ú. Charvatce o navazující část k.ú. Mšené-lázně

Datum: 17.05.2021 Vyvěšeno: 12.05.2021 Sejmuto: 26.05.2021 Úřední deska


Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Martiněves

Datum: 13.05.2021 Vyvěšeno: 13.05.2021 Sejmuto: 26.05.2021 Úřední deska


Obec Martiněves - rozpočtové opatření č. 4/2021

Datum: 29.04.2021 Vyvěšeno: 29.04.2021 Úřední deska


MŠ Martiněves p.o. - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 - 2023

Datum: 28.04.2021 Vyvěšeno: 28.04.2021 Úřední deska


Finanční úřad pro Ústecký kraj

Datum: 22.04.2021 Vyvěšeno: 22.04.2021 Sejmuto: 26.05.2021 Úřední deska


SVS a.s. - Zveřejnění informací dle ust. § 36, odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Datum: 22.04.2021 Vyvěšeno: 22.04.2021 Sejmuto: 22.05.2021 Úřední deska


Závěrečný účet obce Martiněves za rok 2020

Datum: 19.04.2021 Vyvěšeno: 19.04.2021 Úřední deska


Obec Martiněves - rozpočtové opatření č. 3/2021

Datum: 19.04.2021 Vyvěšeno: 19.04.2021 Úřední deska


Změna č. 1 územního plánu Martiněves

Datum: 08.04.2021 Vyvěšeno: 08.04.2021 Sejmuto: 17.05.2021 Úřední deska


1   - 2 3   - 4 106 2

416 866 044, 733 196 232

Obec Martiněves - okres Litoměřice