Úřední deska

Úřední deska

Titulní strana » Úřad obce » Úřední deska

1   - 2 3   - 4 106 2

Státní pozemkový úřad Litoměřice

Datum: 22.02.2024 Vyvěšeno: 22.02.2024 Sejmuto: 11.03.2024 Úřední deska


Obec Martiněves - zasedání Zastupitelstva obce Martiněves

Datum: 22.02.2024 Vyvěšeno: 22.02.2024 Sejmuto: 07.03.2024 Úřední deska


Ústecký kraj, hejtman Ing. Jan Schiller

Datum: 14.02.2024 Vyvěšeno: 14.02.2024 Sejmuto: 27.02.2024 Úřední deska


Exekutorský úřad Děčín, Mgr. Zdeněk Pánek - soudní exekutor

Datum: 05.02.2024 Vyvěšeno: 05.02.2024 Sejmuto: 18.04.2024 Úřední deska


Státní pozemkový úřad Litoměřice - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radešín u Martiněvsi

Datum: 05.02.2024 Vyvěšeno: 05.02.2024 Úřední deska


Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Datum: 30.01.2024 Vyvěšeno: 30.01.2024 Úřední deska


MŠ Martiněves p.o. - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2025-2026

Datum: 20.12.2023 Vyvěšeno: 20.12.2023 Úřední deska


MŠ Martiněves p.o. - rozpočet na rok 2024

Datum: 20.12.2023 Vyvěšeno: 20.12.2023 Úřední deska


Rozpočet obce Martiněves na rok 2024

Datum: 20.12.2023 Vyvěšeno: 20.12.2023 Úřední deska


Státní pozemkový úřad Litoměřice - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martiněves

Datum: 19.12.2023 Vyvěšeno: 19.12.2023 Sejmuto: 19.12.2024 Úřední deska


1   - 2 3   - 4 106 2

416 866 044, 733 196 232

Obec Martiněves - okres Litoměřice