server: martineves.cz - kod: us
Úřední deska Stránka 2

Úřední deska

Úřední deska

Titulní strana » Úřad obce » Úřední deska

1   - 2   - 3 106 3

Střednědobý výhled rozpočtu obce Martiněves na roky 2021 - 2023

Datum: 21.12.2020 Vyvěšeno: 21.12.2020 Úřední deska

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023 pdf


Exekutorský úřad Litoměřice, soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

Datum: 14.09.2020 Vyvěšeno: 14.09.2020 Sejmuto: 03.02.2021 Úřední deska

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání pdf

Usnesení o odročení elektronické dražby pdf


Datum: 14.09.2020 Vyvěšeno: 14.09.2020 Úřední deska

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, žádost doručena povinnému subjektu 3.9.2020.

Dotaz žadatele:
V jaké fázi je projekt zavádění optických kabelů pro vysokorychlostní internet v obci Martiněves - Radešín? Kdy je  předpokládané dokončení projetku a uvedení do provozu?

Odpověď:
1. Zastupitelstvo obce Martiněves usnesením č. 12/k bodu 7.2./z 26.5.2020 schválilo "Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě" uzavřenou se společností CENTEL, optická infrastruktura s.r.o. se sídlem Růžová 852, 250 64 Hovorčovice, IČ 04795385 a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
2.Termíny dokončení a uvedení do provozu nám nejsou známy.


Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Datum: 29.07.2020 Vyvěšeno: 29.07.2020 Sejmuto: 31.12.2022 Úřední deska

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy pdf

Příloha č. 1 Seznam katastrálních území pdf


SONO PLUS s.r.o., Želechovice 48, 410 02 Lovosice

Datum: 10.07.2020 Vyvěšeno: 10.07.2020 Úřední deska

Oznámení o zveřejnění č. 1/2020 pdf


Závěrečný účet obce Martiněves za rok 2019

Datum: 28.05.2020 Vyvěšeno: 28.05.2020 Úřední deska

Závěrečný účet obce Martiněves za rok 2019 pdf

Výkaz Fin2-12M pdf

Rozvaha pdf

Výkaz zisku a ztráty pdf

Příloha pdf

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Martiněves za rok 2019 pdf


Pozemkové úpravy v k.ú. Charvatce u Martiněvsi - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky

Datum: 23.04.2020 Vyvěšeno: 23.04.2020 Úřední deska

Pozemkové úpravy v k.ú. Charvatce - pověření ke vstupu pdf


Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Datum: 07.04.2020 Vyvěšeno: 07.04.2020 Sejmuto: 31.12.2022 Úřední deska

MZe - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy pdf

Příloha č. 1 - seznam katastrálních území pdf


Datum: 17.03.2020 Úřední deska

Veřejnoprávní smlouva č. 2/2020

Datum: 16.03.2020 Úřední deska

o poskytnutí dotace ZŠ a MŠ Mšené-lázně p.o. pdf


1   - 2   - 3 106 3

416 866 044, 733 196 232

Obec Martiněves - okres Litoměřice