Úřední deska

Úřední deska

Titulní strana » Úřad obce » Úřední deska

1   - 4   - 5 4

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Datum: 19.02.2020 Vyvěšeno: 17.12.2019 Sejmuto: 31.12.2022 Úřední deska


Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Datum: 19.02.2020 Vyvěšeno: 05.04.2019 Sejmuto: 31.12.2022 Úřední deska


Veřejnoprávní smlouva č. 9/2018

Datum: 19.02.2020 Úřední deska


Datum: 19.02.2020 Úřední deska

ZÁKAZ kácení stromů

Upozorňujeme občany na ZÁKAZ kácení stromů v obecních lesich bez povolení Obecního úřadu v Martiněvsi.


    1   - 4   - 5 4

    416 866 044, 733 196 232

    Obec Martiněves - okres Litoměřice