Úřední deska

Úřední deska

Titulní strana » Úřad obce » Úřední deska

1   - 3 4   - 5 3 5

Střednědobý výhled rozpočtu obce Martiněves na roky 2021 - 2023

Datum: 21.12.2020 Vyvěšeno: 21.12.2020 Úřední deska


Rozpočet obce Martiněves na rok 2021

Datum: 21.12.2020 Vyvěšeno: 21.12.2020 Úřední deska


Rozpočet MŠ Martiněves p.o. na rok 2021

Datum: 21.12.2020 Vyvěšeno: 21.12.2020 Úřední deska


Datum: 14.09.2020 Vyvěšeno: 14.09.2020 Úřední deska

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, žádost doručena povinnému subjektu 3.9.2020.

Dotaz žadatele:
V jaké fázi je projekt zavádění optických kabelů pro vysokorychlostní internet v obci Martiněves - Radešín? Kdy je  předpokládané dokončení projetku a uvedení do provozu?

Odpověď:
1. Zastupitelstvo obce Martiněves usnesením č. 12/k bodu 7.2./z 26.5.2020 schválilo "Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě" uzavřenou se společností CENTEL, optická infrastruktura s.r.o. se sídlem Růžová 852, 250 64 Hovorčovice, IČ 04795385 a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
2.Termíny dokončení a uvedení do provozu nám nejsou známy.


  Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

  Datum: 29.07.2020 Vyvěšeno: 29.07.2020 Sejmuto: 31.12.2022 Úřední deska


  Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

  Datum: 07.04.2020 Vyvěšeno: 07.04.2020 Sejmuto: 31.12.2022 Úřední deska


  Veřejnoprávní smlouva č. 2/2020

  Datum: 16.03.2020 Úřední deska


  Datum: 19.02.2020 Úřední deska

  Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb.

  Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručena povinnému subjektu 7.1.2020.

  více ..

  1   - 3 4   - 5 3 5

  416 866 044, 733 196 232

  Obec Martiněves - okres Litoměřice