Úřední deska

Úřední deska

Titulní strana » Úřad obce » Úřední deska

1   - 3   - 4 3

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Datum: 19.02.2020 Vyvěšeno: 05.04.2019 Sejmuto: 31.12.2022 Úřední deska


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Datum: 19.02.2020 Úřední deska


Veřejnoprávní smlouva č. 9/2018

Datum: 19.02.2020 Úřední deska


Datum: 19.02.2020 Úřední deska

ZÁKAZ kácení stromů

Upozorňujeme občany na ZÁKAZ kácení stromů v obecních lesich bez povolení Obecního úřadu v Martiněvsi.


    Střednědobý výhled Mateřské školy Martiněves na rok 2020 - 2022

    Datum: 19.02.2020 Vyvěšeno: 19.12.2019 Úřední deska


    1   - 3   - 4 3

    416 866 044, 733 196 232

    Obec Martiněves - okres Litoměřice