Úřední deska

Úřední deska

Titulní strana » Úřad obce » Úřední deska

1   - 2 3   - 4 2 4

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020

Datum: 22.01.2021 Vyvěšeno: 22.01.2021 Úřední deska


Datum: 04.01.2021 Vyvěšeno: 04.01.2021 Úřední deska

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doručen povinnému subjektu dne 26.12.2020.
Dotaz žadatele:
..... poskytnutí anonymizovaného opisu smlouvy mezi obcí Martiněves a společností CENTEL, optická infrastruktura s.r.o., se sídlem Růžová 852, 250 64 Hovorčovice, IČ 04795385 - "Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě", k jejímuž podpisu pověřilo starostu obce Martiněves zastupitelstvo obce dne 26.5.2020.
Odpověď:
Zasíláme v příloze.


Datum: 14.09.2020 Vyvěšeno: 14.09.2020 Úřední deska

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, žádost doručena povinnému subjektu 3.9.2020.

Dotaz žadatele:
V jaké fázi je projekt zavádění optických kabelů pro vysokorychlostní internet v obci Martiněves - Radešín? Kdy je  předpokládané dokončení projetku a uvedení do provozu?

Odpověď:
1. Zastupitelstvo obce Martiněves usnesením č. 12/k bodu 7.2./z 26.5.2020 schválilo "Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě" uzavřenou se společností CENTEL, optická infrastruktura s.r.o. se sídlem Růžová 852, 250 64 Hovorčovice, IČ 04795385 a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
2.Termíny dokončení a uvedení do provozu nám nejsou známy.


  Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

  Datum: 29.07.2020 Vyvěšeno: 29.07.2020 Sejmuto: 31.12.2022 Úřední deska


  Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

  Datum: 07.04.2020 Vyvěšeno: 07.04.2020 Sejmuto: 31.12.2022 Úřední deska


  1   - 2 3   - 4 2 4

  416 866 044, 733 196 232

  Obec Martiněves - okres Litoměřice