Archiv

Archiv

Titulní strana » Archiv

1   - 9 10 11   - 54 9 11

Volby 2023

Datum: 11.11.2022 Sejmuto: 09.02.2023 Archiv


VOLBY 2023

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky 2023      

Volba prezidenta republiky se koná na území České republiky
v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.  

Případné druhé kolo volby prezidenta se na území České republiky
uskuteční v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.    

Voličem je občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let; ve druhém kole pak i občan ČR,
který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let, a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.


Hlasování na voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.  

Více o voličském průkazu naleznete zde.

Lednové prezidentské volby se uskuteční i pro voliče s onemocněním covid-19!  
V souladu s ustanovením § 8 odst. 3 zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 budou zřízena v rámci prezidentských voleb na území Ústeckého kraje volební stanoviště tzv. „drive-in“. V okrese Litoměřice bude volební stanoviště v prostorách Zahrady Čech. Veškeré informace týkající se covidových voleb budou zveřejněny na webových stránkách kraje v sekci volby Volby: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)    

Výsledky I. kola volby prezidenta republiky naleznete na www.volby.cz .


Rozsvícení vánočního stromu v Martiněvsi 26.11.2022

Strom

  Vánoční tvoření 19.11.2022

  Vánoční tvoření

   Exekutorský úřad Praha 9, Mgr. Michal Suchánek

   Datum: 31.10.2022 Vyvěšeno: 31.10.2022 Sejmuto: 19.12.2022 Archiv


   ČEZ Distribuce - odstranění a okleštění stromoví

   Datum: 19.10.2022 Sejmuto: 13.12.2022 Archiv


   Dýňová party 2.11.2022

   Dýňová party

    Obec Martiněves - rozpočtové opatření č. 8/2022

    Datum: 10.10.2022 Vyvěšeno: 10.10.2022 Sejmuto: 02.01.2023 Archiv


    1   - 9 10 11   - 54 9 11

    416 866 044, 733 196 232

    Obec Martiněves - okres Litoměřice