Archiv

Archiv

Titulní strana » Archiv

1   - 3 4 5 6 7 8   - 9 3 5

Městský úřad Roudnice n.L. - Stavební úřad

Datum: 21.02.2020 Archiv

Usnesení ustanovení opatrovníka pdf


Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Martiněves

Datum: 21.02.2020 Archiv

pozvánka na 24.4.2019 pdf


Volby do Evropského parlamentu 24.5. - 25.5.2019

Datum: 21.02.2020 Archiv

počet členů okrskových volebních komisí pdf

žádost o vydání voličského průkazu pro volby do EP pdf

informace o počtu a sídle volebních okrsků pdf

jmenování zapisovatelů OVK pdf

pozvánka na první zasedání OVK pdf

oznámení o době a místě konání voleb do EP pdf


Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Želechovice 48, Čížkovice

Datum: 21.02.2020 Archiv

návrh aktualizace střednědobého výhledu na roky 2020 - 2021 pdf


Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Želechovice 48, Čížkovice

Datum: 21.02.2020 Archiv

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 pdf

Zpráva nezávislého auditora za rok 2018 pdf

Rozvaha k 31.12.2018 pdf

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 pdf

Příloha k 31.12.2018 pdf


Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a

Datum: 21.02.2020 Archiv

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků pdf


Státní pozemkový úřad, Velká Krajská 44/1, Litoměřice

Datum: 21.02.2020 Archiv

pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky aktualizace BPEJ k.ú. Charvatce pdf


Státní pozemkový úřad, Velká Krajská 44/1, Litoměřice

Datum: 21.02.2020 Archiv

pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky aktualizace BPEJ k.ú. Radešín pdf


Státní pozemkový úřad, Velká Krajská 44/1, Litoměřice

Datum: 21.02.2020 Archiv

zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Charvatce u Martiněvsi pdf


Státní pozemkový úřad, Velká Krajská 44/1, Litoměřice

Datum: 21.02.2020 Archiv

zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Radešín u Martiněvsi pdf


1   - 3 4 5 6 7 8   - 9 3 5

416 866 044, 733 196 232

Obec Martiněves - okres Litoměřice