Mateřská škola

Mateřská škola

Titulní strana » Mateřská škola

1   - 3 4 5 6 7   - 8 3 5

Datum: 10.02.2023 Mateřská škola

Balónková Evička

Do MŠ přijela Evička s balónkami, se kterými doslova kouzlila. Vytvořila pro každé dítě alespoň 2 hračky z balónku. Celý program probíhal v duchu návštěvy zologické návštěvy. Děti se bavily a vesele si užily skvělou zábavu.


  Datum: 10.02.2023 Mateřská škola

  Mikuláš, čert a anděl

  3.12.2021 v pátek přišel děti navšívit Mikuláš se svoji družinou. Vzhledem ke covidové situaci nás navštívil jen na školní zahradě. Děti zazpívaly, něco naslibovaly a trošku s pobavily. Všichni byly od \Mikuláše odměněny sladkostmi.


   MŠ Martiněves p.o. - zápis ukrajinských dětí

   Datum: 31.05.2022 Vyvěšeno: 31.05.2022 Sejmuto: 14.06.2022 Mateřská škola


   Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2022/2023

   Datum: 25.05.2022 Vyvěšeno: 25.05.2022 Sejmuto: 01.09.2022 Mateřská škola


   Datum: 10.03.2022 Mateřská škola

   ZÁPIS DO MŠ - ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

   Mateřská škola Martiněves vyhlašuje zápis do MŠ na školní rok 2022/2023.
   Přihlášky podávejte od 2.5.2022 do 16.5.2022.

   Den otevřených dveří v MŠ Martiněves s bude konat 4.5.2022.

   Další informace v příloze nebo na telefonu 474 531 058 nebo emailem: ms.martineves@tiscali.cz


   Datum: 09.11.2021 Mateřská škola

   Malá technická univerzita

   Ve čtvrtek 4.11.2021 proběhla v MŠ malá technická univerzita s projektem "Malý architekt". Děti se seznámily s různými stavbami, co se týče velikosti i tvarů. Získaly půdorys stavby, kostičky a rozdělily se na skupinky. Stavěly podle předlohy i podle vlastní fantazie domy. Postavily celé město. Potom si namalovaly dřevěné tyčky, které lepily na čtvrtku. tyčky znázorňovaly zdi domu. Do domu pak dokreslovaly nábytek podle druhu místností. Projekt se moc líbil a děti se zaujaly činností na celé dopoledne. Škoda, že nám počasí nepřálo a nemohli jsme stavět venku.


    Datum: 09.11.2021 Mateřská škola

    Štěpánčino divadlo

    26.10. přijelo do MŠ divadlo s pohádkou "O veselé dýni". Výborně se nám pohádka hodila k tématu o dýních- strašidlácích. Těšíme se na další pohádku.


     Datum: 09.11.2021 Mateřská škola

     Zahájení nového školního roku

     Nový školní rok 2021-2022 jsme slavnostně zahájili 1.9.2021 . Děti se seznamovaly s novým prostředím, s novými kamarády, se svými zančkami. Obtiskávaly si dlaně na paměňí list, který si spolu s balíčkem sladkostí odnesly domů. Všechny nové děti se snadno adaptovaly v naší MŠ.


      Datum: 09.11.2021 Mateřská škola

      Rozloučení se školáky s nočním spaní v MŠ

      Vzhledem ke coronavirové situaci jsme se rozhodli se rozloučit pouze s dětmi, které odchází do ZŠ.  Sešli jsme se na školní zahradě, začalo pršet, tak jsme se přemístili do školky. Děti zazpívaly několik písní a přednesly několik básní. Byly obdarovány knihou, výtvarnými potřebami, byly ošerpovány. Z OÚ dostaly krásnou kytičku. Potom už bylo po dešti, tak jsme šli na školní zahradu, kde si děti opekly buřty. Rodiče přineslI spoustu dobrot - ovoce, zeleninu, sladkosti, pečivo a děti si ve školce udělaly piknik na dekách, a přitom sledovaly DVD, které si přinesly z domova. Podle individuálních potřeb si chodily lehnout. A všichni jsme spali celou noc jako zabitý.


       Datum: 09.11.2021 Mateřská škola

       Projektový den mimo školu

       Ve čtvrtek 10.6.2021  se konal projektový den mono školu v rámci Šablon II. Po domluvě se uskutečnil na statku Majrichů v Radešíně. Paní H:Majrichová vše skvěle přichystala. Děti se nejprve toho hodně dozvěděly o životě lesních zvířat. Prohlédly si obrázky, vycpabá zvířata a přitom měly výbornou hostinu - různé ovoce, koláčky, pitíčka. Proběhl kvíz znalostí dětí, úspěšné děti byly obdarovány sladkostmi, na závěr byly obdarováni všichni. Následovala prohlídka živých zvířat, které žijí na statku - prasata, divoké prasata, srnky, jeleni, daňci, straky. Pak jsme se přesunuli do muzea starých věcí, a bylo tam toho spousta, co jsme kdysi používali a už to většinou nahradili nové věci, modernější - kočárky, panenky, nábytek, televize, rádia, pračky, také zemědělské náčiní. A potom následovala zábavná čast. Děti se po skupinkách střídaly na řetízkovém kolotoči, vozily se ve velkém traktoru, na čtyřkolce, na koníčkách, mohly si zaskákat na trampolíně nebo si pohrát na dětském hřišti. Rodině Majrichových patří velký dík, udělaly dětem velkou radost.


        1   - 3 4 5 6 7   - 8 3 5

        416 866 044, 733 196 232

        Obec Martiněves - okres Litoměřice