E-podatelna

Doručení datové zprávy osobně nebo pozemní poštou na podatelnu:
Obec Martiněves

Prostřednictvím níže uvedené korespondenční adresy můžete zaslat nebo osobně doručit na Obec Martiněves datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

Místo podání datové zprávy:
Obec Martiněves Pohořice čp. 24, 411 19 Martiněves

Časová možnost podání:
Pozemní poštou: kdykoliv
Osobně: v úřední dny podatelny

Potvrzení přijetí:
Pozemní poštou: Převzetí se nepotvrzuje
Osobně: v den převzetí datové zprávy

- Zpět na úvod

416 866 044, 733 196 232

Obec Martiněves - okres Litoměřice