E-podatelna

Elektronická podatelna: Obec Martiněves

Prostřednictvím níže uvedeného e-mailu můžete zaslat na Obec Martiněves datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

Elektronická adresa elektronické podatelny: obec@martineves.cz
Časová možnost podání: kdykoliv
Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny

- Zpět na úvod

416 866 044, 733 196 232

Obec Martiněves - okres Litoměřice