Prostudujte před odesláním

E-podatelna - prostudujte před odesláním

Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy

Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:

1. Kontrola elektronické datové zprávy:
- zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
- zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
- zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
- elektronická podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu elektronické pošty odesílatele
   
2. Potvrzení doručení datové zprávy
Každá přijatá datová zpráva bude potvrzená prostřednictvím e-mailu s níže uvedeným textem:

VZOR:
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu (název obce), na (email obce) dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS
Identifikátor dokumentu
S pozdravem
Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy

3. Seznam oprávněných zaměstnanců Obecního úřadu Martiněves, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát.
Luboš Tydlitát


    416 866 044, 733 196 232

    Obec Martiněves - okres Litoměřice