Aktuality

Aktuality

Titulní strana » Aktuality

Volby do zastupitelstev krajů 2020

Volby do zastupitelstev krajů se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota;
hlasování probíhá: v pátek 2. 10. 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin, v sobotu 3. 10. 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu Ústeckého kraje. Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje, popřípadě hlasuje na voličský průkaz a nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Vstup do volební místnosti bude umožněn pouze se zakrytými ústy a nosem!

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19
Vláda České republiky dne 17. srpna 2020 schválila návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů v roce 2020. Bližší informace k hlasování v karanténě naleznete "zde"


416 866 044, 733 196 232

Obec Martiněves - okres Litoměřice