VOLBY

VOLBY

VOLBY 2023

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky 2023      

Volba prezidenta republiky se koná na území České republiky v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.   Případné druhé kolo volby prezidenta se na území České republiky
uskuteční v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.    
Voličem je občan ČR, který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let; ve druhém kole pak i občan ČR,
který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let, a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.


Hlasování na voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.  

Více o voličském průkazu naleznete zde.


416 866 044, 733 196 232

Obec Martiněves - okres Litoměřice