Prostudujte před odesláním

E-podatelna - prostudujte před odesláním

Upozornění

1. V uvedeném místě podání datové zprávy jsou přijímána všechna podání učiněná prostřednictvím datových nosičů a elektronicky podepsaná.

2. Datové zprávy umístěné na datových nosičích doručených fyzicky na podatelnu osobně, nebo prostřednictvím pozemní pošty, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.

3. Elektronický podpis podání musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.

4. Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.

5. Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.


    416 866 044, 733 196 232

    Obec Martiněves - okres Litoměřice