Prostudujte před odesláním

E-podatelna - prostudujte před odesláním

Technické parametry datové zprávy

Před zasláním datové zprávy si prosím prostudujte podmínky, za jakých bude vaše datová zpráva zpracována. V případě nedodržení níže uvedených podmínek bude Obecní úřad Martiněves postupovat v souladu s platnou legislativou.

1. Technické parametry přijímaných datových zpráv
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech.
Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 1.5 MByte    

2. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
Datové zprávy jsou přijímány na:
   
3. Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy.
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.


    416 866 044, 733 196 232

    Obec Martiněves - okres Litoměřice