ODPADY

ODPADY

Sběr bioodpadu, elektroodpadu od 1.4. 2023

Sběr odpadu Sběr bioodpadu, objemného odpadu, elektroodpadu a pneumatik
na bývalé skládce v Martiněvsi bude zahájen v sobotu 1.4.2023.
Sběrné místo bude otevřeno každou sobotu a středu od 15 do 18 hodin.


    416 866 044, 733 196 232

    Obec Martiněves - okres Litoměřice