ODPADY

ODPADY

Sběr bioodpadu, elektroodpadu

Sběr odpadu Sběr bioodpadu, objemného odpadu, elektroodpadu a pneumatik
na bývalé skládce v Martiněvsi bude naposledy v sobotu 25.11.2023 od 15 do 18 hodin.
Poté otevřeme znovu až na jaře 2024.
V případě potřeby uložení elektroodpadu volejte OÚ Martiněves na tel. č. 416 866 044 nebo 733 196 232.


    416 866 044, 733 196 232

    Obec Martiněves - okres Litoměřice