Archiv

Archiv

Titulní strana » Archiv

Datum: 19.02.2020 Sejmuto: 19.01.2021 Archiv

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručena povinnému subjektu 4.6. 2019.

Dotaz žadatele:
………. Žádám o poskytnutí informace o tom, zda Vaše obec byla ke dni 13. října 2006 akcionářem společnosti Severočeská Plynárenská, a.s. (dnes innogy Energie, s.r.o.) se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 (dnes Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10), IČO: 499 03 209 (dále jen "Společnost") z titulu vlastnictví akcií z jakékoli z emisí akcí emitovaných Společností (ISIN CZ 0005092452 a 770950001881).
Pokud Vaše obec byla akcionářem Společnosti k datu 13. října 2006, žádám současně o poskytnutí informace o počtu akcií Společnosti, které Vaše obec k uvedenému datu vlastnila.
Odpověď:
Na základě Vaší žádosti evidované pod č.j. 658/2019/OÚ/DS ze dne 4.6.2019 o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme, že OBEC MARTINĚVES, IČ 00264024 nebyla ke dni 13. říjnu 2006 akcionářem společnosti Severočeská Plynárenská, a.s. (dnes innogy Energie, s.r.o.), se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 (dnes Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10), IČO 499 03 209.


    416 866 044, 733 196 232

    Obec Martiněves - okres Litoměřice