Archiv

Archiv

Titulní strana » Archiv

Datum: 19.02.2020 Sejmuto: 19.01.2021 Archiv

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručena povinnému subjektu 4.6. 2019.

Dotaz žadatele:
„ …….. žádám o zpřístupnění následujících informací:
1. Vykonává obec/město na pohřebišti/ích činnosti podle zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění zák. č. 193/2017 sb., vlastními zaměstnanci (podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb.), vlastními společnostmi nebo osobami/dodavateli objednanými podle jiných zákonů?
2. Konají-li na pohřebišti/ích práce zaměstnanci obce či její společnosti, byli proškoleni o dodržování zákonných pravidel/povinností při kopání hrobů na pohřebišti?
3. Pokud byli proškoleni, kdy naposledy?
4. Pokud nebyli proškoleni, proč?
5. Jaká opatření provádí/zajišťuje obec/město k důslednému dodržování ustanovení dotčených zákonů v popsaných směrech?
6. Má obec/město ve svém vlastnictví řádné a provozuschopné pažení svislých stěn hrobů, jakož i další zařízení – např. nášlapy atd.?
7. Pokud nemá vlastní pažení svislých stěn hrobů atd., jak je zajištěno plnění esenciálních zákonných požadavků?
8. Má obec/město aktualizovaný/aktuální řád pohřebiště nebo dosud platný původní řád pohřebiště ve znění do 31.8.2017 a kde jsou/ je ten který zveřejněn/y?“
Odpověď:
Na základě Vaší žádosti evidované pod č.j. 8/2019/OÚ/DS ze dne 3.1.2019 o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme, že odpověď na bod 1. až 7. je záporná (NE); odpověď na bod 8. ANO - na webových stránkách obce.


    416 866 044, 733 196 232

    Obec Martiněves - okres Litoměřice