Archiv

Archiv

Titulní strana » Archiv

Datum: 19.02.2020 Sejmuto: 19.01.2021 Archiv

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb.

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručena povinnému subjektu 4.6. 2019.

Dotaz žadatele:
„ …….. žádám o zpřístupnění následujících informací: seznam právnických osob, která mají dluh vůči obci, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů.“

Odpověď:
Na základě Vaší žádosti evidované pod č.j. 644/2018/OÚ/DS ze dne 25.6.2018 o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám sdělujeme, že OBEC MARTINĚVES, IČ 00264024 neeviduje žádnou právnickou osobu, která by měla dluh vůči obci po datu splatnosti alespoň 300 dnů.


    416 866 044, 733 196 232

    Obec Martiněves - okres Litoměřice